Ruy băng thắt hộp quà

In ruy băng gói quà

Dây ruy băng sử dụng để thắt nơ hộp quà, với mỗi món quà bạn gửi tới khách hàng và đối tác của bạn là 1 lời nhắn nhủ, 1 lời cảm ơn của bạn dành cho họ

Vì vậy, mỗi hộp quà được thắt nơ dây ruy băng có in logo sẽ tăng sự chuyên nghiệp của sản phẩm của bạn được hơn và sang trọng hơn

in ruy băng gói quà
In ruy băng gói quà, dây ruy băng có logo để tăng phần chuyên nghiệp cho sản phẩm của bạn

Đầu tư ngay