In dây ruy băng chất liệu cotton

In dây ruy băng chất liệu cotton

đây là loại chất liệu được sử dụng nhiều trong

các đồ dùng handmade

các sản phẩm mang hơi hướng về thiên nhiên cao

tạo cảm giác chân thật gần gũi